gestoria administrativa a Malgrat de Mar

Oferim serveis d'assessorament i gestoria integral a MALGRAT DE MAR.

Presentem la declaració de la renda i liquidació d’impostos per a particulars, autònoms i empreses. Assessorem per obtenir el màxim rendiment amb una bona planificació per a residents i no residents. Com a Punt PAE, punt d’atenció a l’emprenedor, facilitem i acompanyem la creació de noves empreses i el seu desenvolupament.

Necessites assessorament?

Envia'ns un missatge!

Que fem per vosaltres?

Gestors administratius de confiança a Malgrat de Mar

El nostre objectiu

Acompanyem, assessorem i impulsem els negocis dels nostres clients amb una bona planificació empresarial i una filosofia de bones pràctiques i millora contínua i persistent.

Visió de negoci

Oferim uns serveis de gestió empresarial i de negocis transparent i formativa, en la qual els nostres clients aprenguin d’administració i se sentin que els seus negocis estan ben acompanyats

Serveis de

Gestoria fiscal i comptable

Aquí us citem alguns dels serveis de gestoria tradicionals del nostre sector

gestoria administrativa

Punto d'atenció a l'emprenedor

Punt PAE

Oferim serveis d’atenció a l’emprenedor. Per a Start-ups, Pimes i autònoms. Compatibles amb tota mena de negocis.

gestoria administrativa

Tasques d'administració

Estrangeria

Administrem i gestionem els principals tràmits d’estrangeria amb gestió documental per via electrònica o telemàtica.

gestoria administrativa

per a empreses i autònoms

Assessoria fiscal i comptable

Serveis de gestió de la comptabilitat i fiscalitat per a empreses i autònoms, amb utilització de tecnologies legaltec.

gestoria administrativa

Empreses, autònoms i particulars

Assessoria laboral

Realització de tràmits (baixes, acomiadaments i recursos humans)  per a empresaris i treballadors.

gestoria administrativa

Empreses, autònoms i particulars

Ajudes i subvencions

Obtenció i tramitació de tota mena d’ajudes i subvencions per a empreses i autònoms

gestoria administrativa

Per a tota meva de vehicles

Tràmits de trànsit

Gestions davant la “Jefatura de tráfico”. Canvis de titularitat, notificacions, baixes, entregues, etc.

Preguntes Freqüents

FAQ

Aquí pots trobar resposta a algunes de les preguntes més feqüents dels nostres clients.

  1. Esborrany de la declaració i dades fiscals
  2. El teu DNI i el dels teus familiars directes
  3.  Número de compte del teu banc o caixa d’estalvis
  4. La referència cadastral del teu habitatge
  5. Certificat de rendiments de la feina
  6. Còpies de el rendiment de l’capital immobiliari
  7. Rendiments de capital mobiliari
  8. Rendiment d’activitats econòmiques en mòduls
  9. Documents que justifiquin els teus guanys patrimonials
  10. Documents necessaris per practicar deduccions

El termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de la renda i de patrimoni, sigui quin sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 1 d’abril i 30 de juny ambdós inclosos.

El període impositiu de l’IS coincideix amb l’exercici econòmic de cada entitat, i no podrà excedir de 12 mesos. La data de tancament de l’exercici econòmic o social es determina en els estatuts de les societats. Si no n’hi acaba el 31 de desembre de cada any.

L’IVA es declara mitjançant el model 303, en el teu cas; es presenten quatre declaracions trimestrals en els següents terminis: els tres primers trimestres entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre i el quart trimestre entre l’1 i el 30 del mes de gener de l’any següent. El resum anual model 390 s’ha de presentar abans de l’30 de gener.

En el cas dels deutes tributaris amb Hisenda, l’article 66 de la Llei general tributària prescriu als quatre de l’endemà en què finalitza el termini per presentar la declaració o autoliquidació.