Expulsió o multa?

El TJUE en la seva recent sentència està en contra de l’expulsió d’un migrant en situació irregular injustificadament en aplicació directa de la directiva europea. Aquesta sentència adopta un canvi d’enfocament després de la sentència del 23 d’abril de 2015 en relació amb la possibilitat de multa o expulsió per l’estada irregular de l’estranger.

La Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre normes i procediments comuns als Estats membres per al retorn dels ciutadans de tercers països que es perdin il·legalment s’ha d’interpretar com que, quan la legislació nacional, en cas de situació irregular de nacionals de tercers països en el territori d’un Estat membre, imposi una multa o expulsió, tenint en compte que la segona mesura només es pot prendre si hi ha circumstàncies agreujants en la persona d’aquests nacionals, a més de la seva situació irregular, l’autoritat nacional competent no pot confiar directament en les disposicions de la Directiva per adoptar una decisió de retorn i fer complir aquesta decisió fins i tot en absència de circumstàncies.  

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja el 2015 va establir que no era possible substituir la pena d’expulsió per la d’una multa, sinó que s’havia d’imposar la pena d’expulsió. Aquest tribunal va considerar que la disposició de la Llei d’Estrangeria que permetia l’expulsió d’un immigrant il·legal va ser substituïda per la imposició d’una multa infringida legislació comunitària, en particular la Directiva de Devolució.

En la sentència de 2020 modifica aquesta interpretació i criteri, i haurà d’imposar la multa en cas que no hi hagi circumstàncies agreujants. Així, les decisions adoptades en cas d’expulsió sense agreujar circumstàncies van en contra d’aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ja que va declarar que les autoritats no poden acordar l’expulsió del país d’un immigrant en situació irregular mitjançant l’aplicació directa de la legislació europea sense la concurrència de circumstàncies agreujants.  

“Segons l’esmentada sentència del TJUE del 8 d’octubre, 2020, l’Administració de l’Estat no pot confiar directament en la Directiva 2008/115/CE per imposar la sanció d’expulsió del territori nacional a un estranger a qui imputa la sanció d’estada irregular tipificada en l’article 53.1.a) de la Llei Orgànica 4/2000 quan no hi hagi circumstàncies d’agreujament addicionals a la mera estada irregular. Tampoc els tribunals espanyols poden fer una aplicació directa de la Directiva, en perjudici dels estrangers que es troben en situació irregular, al no aplicar prestacions domèstiques més beneficioses en termes de sancions”.

Social:

Articles relacionats

Comprar vivienda malgrat de mar

¿És bon moment per a comprar un habitatge?

Hi ha moltes particularitats en el mercat dels béns immobles. Els factors que poden determinar l’oportunitat o l’èxit en la inversió o comprar d’un bé immoble dependran en cada cas.