El canvi d’ús de local comercial a habitatge: oportunitat o tendència?

Per què transformar un local comercial en habitatge?

És un gran moment i una bona oportunitat per comprar locals comercials. Amb el boom immobiliari, es van construir un gran nombre de locals comercials aprofitant la situació econòmica i les expectatives de continuïtat del cicle econòmic expansiu. Tenir un lloc era anticipar-se a una tendència de boom econòmic que semblava que no s’acabaria mai.  Les necessitats d’un mercat en creixement en el qual les persones van establir negocis i van prosperar cada vegada ho eren més. Així, juntament amb l’auge immobiliari en la construcció d’habitatges, la construcció comercial local i la inversió també van augmentar proporcionalment. Des del 2007, l’activitat econòmica de les pimes ha anat disminuint, igual que la classe mitjana. [1]En sentit contrari, les grans multinacionals i les corporacions han anat creixent i  creixent. Aquesta situació no és nova i és la tendència que tots coneixem i que ja han descrit molts [2]economistes. [3]  Els tancaments de locals comercials a causa de les altes rendes i el context de crisi a més de la competència deslleial de les grans corporacions que participen en devolucions a escala i enginyeria fiscal han provocat el tancament de molts negocis deixant un nombre important de locals comercials tancats.

man s hand showing recycle icon
man s hand showing recycle icon

Context actual agreujat per COVID

S’estima que,  davant la greu crisi sanitària, poden desaparèixer 500.000 pimes, augmentant aquesta tendència de sobreestacació de locals comercials. Pel que fa als locals buits segons alguns càlculs, s’estima que pot créixer un 40%. [4][5]

Aquesta situació es veu com una oportunitat per a inversors i nous emprenedors. Les pimes que deixaran d’operar poden tornar i muntar negocis, altres emprenedors poden iniciar noves activitats comercials aprofitant els baixos preus de mercat i la diversitat en l’oferta dels locals comercials. Segurament també veurem ajudes governamentals per poder generar ocupació, tot i que a curt termini no hi tenim gaire confiança.   Les ajudes que es puguin donar a pimes i emprenedors seran necessàries davant la necessitat de revitalitzar el mercat i reactivar l’economia d’un model keynesià.

Situació actual d’excedent insalvable

Davant de tot aquest estoc i situació econòmica ens trobem en una situació en què difícilment podrem veure com tot aquest estoc de locals comercials s’absorbeix generant plena capacitat comercial. Moltes de les PIMES tanquen per inviabilitat econòmica, falta de canvi generacional o canvi general en els models de negoci i comportament dels consumidors.

Per contra, les grans empreses i centres comercials estan augmentant els seus beneficis i consolidant-se en el mercat.

Davant d’aquesta tendència i dilemes s’ha iniciat un canvi en l’ús i concepció dels locals comercials havent de triar entre tenir-los tancats, malvendre’ls o aprofitar-los. A més, en molts casos el preu dels locals comercials és significativament inferior al preu per metre quadrat d’habitatge assumint una oportunitat de negoci. Es preveu que la tendència a canviar l’ús dels locals augmenti davant l’allau de locals buits i la seva impossibilitat de comercialització. Així, apareix un nou model d’ús d’aquests actius que encara es pot incrementar en el context actual de pandèmia i recessió. [6]

Com fer el canvi d’ús dels locals comercials?

1.- Comunitat de veïns: El canvi d’ús no ha d’estar prohibit pels estatuts de la comunitat de propietaris.

2.- Complir amb la normativa urbanística.

3.- Complir amb la normativa d’habitabilitat. En el cas de Catalunya, ha de complir el Decret 141/2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Fonts Consultades


[1] https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7546917/05/16/La-clase-media-espanola-esta-desapareciendo-se-reduce-en-tres-millones-durante-la-crisis.html

[2]https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/05/30/la_fortuna_los_espanoles_mas_ricos_crece_durante_los_dos_meses_pandemia_107257_1011.html

[3] el llibre Capital del segle XXI de Thomas Picketty

[4] https://www.farodevigo.es/ourense/2020/03/30/desaparicion-500-000-pymes-15266583.html

[5] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/locales/2020/04/16/781847-el-numero-de-locales-comerciales-vacios-crecera-hasta-un-40-por-el-covid-19

[6] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/05/14/782595-el-posible-aluvion-de-locales-comerciales-vacios-por-la-crisis-del-covid-19-relanza i https://www.abc.es/economia/abci-aumento-locales-vacios-espolea-mutacion-bajos-comerciales-pisos-202010280118_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Social:

Articles relacionats

Comprar vivienda malgrat de mar

¿És bon moment per a comprar un habitatge?

Hi ha moltes particularitats en el mercat dels béns immobles. Els factors que poden determinar l’oportunitat o l’èxit en la inversió o comprar d’un bé immoble dependran en cada cas.